Icon

Urządzenie pomocnicze do montażu Vitodens 200

Urządzenie pomocnicze (krzyżak montażowy) do powieszenie kotła Vitodens 200-W typu B2HB na ścianę z:
– elementami mocującymi
– armaturą
– zaworem gazu R1/2″ z zamontowanym termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa

Nr. katalogowy ZK02542

cena:

749,00