Reklamacje

Procedura reklamacji:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: biuro@vinstal.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (znajdujący się na stronie sklepu).

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail Kupującego, 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, 5. w przypadku otrzymania uszkodzonego produktu — zdjęcie obrazujące uszkodzenie.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Uprzejmie prosimy o nieodsyłanie reklamowanych produktów bez wcześniej konsultacji.