§ 1

Sklep internetowy www.sklep.vinstal.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: V-INSTAL Elżbieta Pieńkosz z siedzibą przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 7m / lok.13, 05-530 Góra Kalwaria k/Warszawy. Nip: 123-075-18-97, Regon: 142804961

§2

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego www.sklep.vinstal.pl

§3

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§4

Wszystkie dostępne w sklepie produkty posiadają gwarancję producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

§5

Informacje dotyczące specyfikacji produktów, dane techniczne umieszczone na stronie pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

§6

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są wyszczególnione zarówno jako ceny netto jak i brutto. Cena produktu na stronie jest wiążąca w momencie potwierdzenia jej przez pracownika sklepu.

§7

W przypadku produktów umieszczonych na stronie, dla których nie ma podanej ceny jest ona ustalana między Sprzedającym a Kupującym indywidualnie.

§8

Zamówienia można składać:
– Za pomocą arkusza znajdującego się na stronie wypełniając poprawnie rubryki z danymi odbiorcy, kontaktem telefoniczny, adresem e-mail, zaznaczeniem formy płatności i sposobu dostarczenia przesyłki,
– Za pomocą e-maila podając dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane dotyczące zamawiającego na adres: biuro@vinstal.pl
– Dzwoniąc pod numer telefonu (22) 702 32 13.

§9

Wartość zamówienia jest potwierdzana telefonicznie lub mailem przez pracownika sklepu i jest to cena wiążąca dla Kupującego i Sprzedającego.

§10

Ceny promocyjne obowiązują tylko przy zamówieniach złożonych przez sklep internetowy.

§11

W przypadku towarów nietypowych lub dużej wartości sprowadzanych na życzenie Kupującego może być wymagana przedpłata na poczet realizacji zamówienia. Jej wartość jest ustalana indywidualnie między Kupujący a Sprzedającym.

§12

Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą przyjęcia potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu mailem lub telefonicznie. Długość czasu realizacji i wysyłki zamówionego towaru uzgadniany jest indywidualnie z każdym klientem. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia jest wstrzymana do czasu wpływu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu.

§13

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie firmy V-INSTAL. Dostępne w magazynie towary zamówione do godz. 11.00 wysyłane są bieżącego dnia roboczego i dostarczane przez kuriera w kolejnym dniu roboczym w każdym mieście wojewódzkim.

§14

Zamówienia można składać 24h na dobę przez cały rok.

§15

Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie. Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, inne).

§16

Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa klient, chyba że wyraźnie jest zaznaczone inaczej w ofercie sklepu.

§17

Realizacja zamówienia rozpoczyna się bezzwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.

§18

Zamówienia realizujemy za pomocą firmy kurierskiej.

§19

Wpłaty przelewem należy dokonywać na konto mBank: 10 1140 2004 0000 3402 7590 9115

§20

Odbioru osobistego należy dokonywać w siedzibie sklepu www.sklep.vinstal.pl pod adresem ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7m / lok.13, 05-530 Góra Kalwaria. W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny 22 702 32 13.

§21

Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym www.vinstal-sklep.pl poprzez przekazanie klientowi faktury VAT lub paragonu.

§22

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Wszystkie zdjęcia produktów w sklepie mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistego wyglądu produktów.

§23

Firma V-INSTAL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień dostarczenia zakupionego towaru wynikłych z winy firmy kurierskiej.

§24

Dostawa poprzez firmę spedycyjną odbywa się na terytorium kraju. Klient musi sobie sam zapewnić przetransportowanie produktów z samochodu kuriera do swojego mieszkania. Podczas odbioru należy sprawdzić czy opakowanie nie jest porozrywane czy powgniatane. Jeżeli stwierdzą Państwo, że przesyłka posiada uszkodzenia wymienione wcześniej należy w obecności kuriera podpisać protokół reklamacyjny i nie odbierać przesyłki, a następnie powiadomić naszą firmę o powstałej niedogodności.

§25

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

§26

Zwracany towar musi być w nienaruszonym stanie, nie może nosić śladów użytkowania oraz posiadać oryginalne opakowanie. Do towaru należy dołączyć oryginalny paragon lub kopię faktury. Zwrot należy uzgodnić ze Sprzedającym. Zwracany towar powinien być zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu.

§27

 1. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z umową sprzedaży. Wszelkie wady Towaru polegające na jego niezgodności z umową sprzedaży Kupujący może zgłaszać Sprzedającemu  w ramach niżej określonych warunków reklamacji.

 2. Reklamacje Towarów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (dalej jako: k.c.) o rękojmi, a w przypadku Klientów będących konsumentami lub traktowanych na równi z konsumentami, o których mowa w art. 5564 k.c., na podstawie wskazanej w pkt 6 poniżej.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Kliencie będącym konsumentem, należy przez to rozumieć także osoby fizyczne, o których mowa w art. 5564 k.c.

 3. W przypadku Towaru, dla którego Sprzedający udzielił gwarancji jakości, reklamacje są rozpatrywane na podstawie wydanych wraz z Towarem warunków gwarancji. 

 4. Klientowi przysługuje wybór uprawnień, z których będzie korzystał w przypadku składania reklamacji na zakupiony Towar
 5. Zakres i podstawa odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży jest określona ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 287 z późn. zm.) oraz  ustawą  Kodeks  Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1740 z późn. zm.).

 6. Kupujący może dokonać zawiadomienia o niezgodności Towaru z umową sprzedaży na adres poczty elektronicznej: biuro@vinstal.pl lub pisemnie na adres: V-Instal z siedzibą w Górze Kalwari, ul. Kard.St.Wyszyńskiego 7M/13, 05-530 Góra Kalrawia, wypełniając Formularz reklamacji

 7. Towar jest niezgodny z umową w szczególności jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedający  nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym

 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres: V-Instal ul. Kard.St.Wyszyńskiego 7M/13, 05-530 Góra Kalwaria z dopiskiem numeru zamówienia.

 9. Sprzedający  ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej odbioru. Formę  ustosunkowania się wybiera Kupujący składając reklamację (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazany w  treści reklamacji adres). Jeżeli jednak Kupujący nie dokona wyboru, Sprzedający ustosunkuje się do żądań reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§28

Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

§29

Produkty sprowadzone specjalnie na zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi.

§30

W przypadku zwrotu towaru koszt wysyłki i odesłania towaru ponosi Kupujący. Firma nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

§31

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.Nr 133 poz.883. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez firmę V-INSTAL dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§32

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.

§33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§34

Firma V-INSTAL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.